Symbolen en letters typen met accenttekens | Digitale Trends (2023)

Emoji's, accenttekens en andere speciale tekens voegen een leuk en nauwkeurig element toe aan de sms-ervaring, maar wat als je op je pc zit en gewone oude tekst wilt opsplitsen met coole symbolen en speciale tekens? Ervan uitgaande dat u eenQWERTY toetsenbord, kunt u deze speciale tekens mogelijk niet vinden.

Inhoud

 • Symbolen typen in Windows 10 of Windows 11
 • Emoji-symbolen
 • IP-symbolen
 • Wiskundige symbolen
 • Symbolen met hoofdletters
 • Kleine letters met accenten
 • Valuta symbolen
 • De karakterkaart gebruiken op Windows
 • Symbolen typen in MacOS
 • Symbolen typen met behulp van de Character Viewer in MacOS

Aanbevolen video's

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

(Video) Add accents, symbols and more with Alt codes for special characters

Wat je nodig hebt

 • Elke Windows-laptop of pc

 • Elke MacOS-laptop of -computer

 • Een toetsenbord

  (Video) Webinar Spelen met letters

In deze handleiding laten we u zien hoe u speciale tekens in uw kopie kunt invoegen met behulp van de tekenkaart (tekenviewer op Mac) en sneltoetsen. Je kunt ook onze gids raadplegen over de beste sneltoetsen voorWindows 10en macOS.

Symbolen en letters typen met accenttekens | Digitale Trends (1)

Symbolen typen in Windows 10 of Windows 11

Op uw Windows-pc zijn veel alt-sneltoetsen geprogrammeerd die vrij eenvoudig te typen zijn. Houd er echter rekening mee dat als u Windows gebruikt en u een toetsenbord met een volledig numeriek toetsenblok heeft, u deze sneltoetsen alleen kunt uitvoeren als u de cijfertoetsen op uw numeriek toetsenblok gebruikt en de cijfervergrendelingstoets is ingeschakeld. Het gebruik van de cijfertoetsen die zich direct onder de rij F-toetsen bevinden, werkt niet, wat we ontdekten tijdens onafhankelijke tests.

Als u geen toetsenbord met numeriek toetsenblok hebt, kunt u het schermtoetsenbord in Windows gebruiken om deze taken uit te voeren. Om het toetsenbord in Windows 10 te vinden, beweegt u uw cursor naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klikt u met de rechtermuisknop op de taakbalk. Klik dan opToon Touch-toetsenbordknop. U kunt dan lang op een bepaalde letter tikken of uw muis ingedrukt houden om symbolen en andere alternatieve tekens te vinden.

OpWindows 11, moet u met de rechtermuisknop op de taakbalk klikken en kiezenTaakbalk instellingen.Zet vanaf daar de schakelaar voorRaak het toetsenbord aanaan. U kunt dan naar behoefte het aanraaktoetsenbord oproepen.

Stap 1:Open uw tekstverwerker en zoek een van de Alt-toetsen op uw toetsenbord. Meestal bevinden de Alt-toetsen zich aan weerszijden van uw spatiebalk.

Stap 2:Scan de onderstaande lijsten voor het symbool dat u wilt typen.

Verwant

(Video) Transform Your Selfie into a Stunning AI Avatar with Stable Diffusion - Better than Lensa for Free

 • Een standaardprinter instellen op Windows of Mac
 • Bestanden overzetten van Android naar uw pc
 • Een pc helemaal opnieuw bouwen: een beginnershandleiding voor het bouwen van uw eigen desktopcomputer

Stap 3:Zorg ervoor dat de cursor op de plaats staat waar u het symbool van uw keuze wilt invoegen. Voer vervolgens de bijbehorende sneltoets in. Bijvoorbeeld het vasthouden van dealt-toets en als u op de 1 op uw numpad drukt, wordt een smiley (☺) in uw kopie ingevoegd.

Emoji-symbolen

Emoji Symbool
Anders + 1
Anders + 2
Anders + 3

IP-symbolen

IK P Symbool
Alt + 0169 ©
Alt + 0153
Alt + 0174 ®

Wiskundige symbolen

Wiskunde Symbool
Anders + 35 #
Alt + 241 ±
Alt + 0188 ¼
Alt + 0189 ½
Alt + 0190 ¾
Alt + 0247 ÷
Anders + 60 <
Alt + 62 >
Alt + 242
Alt + 243

Symbolen met hoofdletters

Letter met hoofdletters Symbool
Alt + 0192 BIJ
Alt + 0193 Op
Alt + 0194 A
Alt + 0195 A
Alt + 0196 A
Alt + 0199 C
Anders + 0200 EN
Alt + 0201 EN
Alt + 0202 E
Alt + 0203 Ë
Alt + 0204 I
Alt + 0205 In
Alt + 0206 u
Alt + 0207 En
Alt + 165 N
Alt + 0210 O
Alt + 0211 Oh
Alt + 0212 PARAPLU
Alt + 0213 HIJ
Alt + 0214 O
Alt + 0217 Ù
Alt + 0218 Ú
Alt + 0219 En
Alt + 0220 Ü
Alt + 0221 IDEE
Alt + 0159 Ÿ
Alt + 0142 Ž

Kleine letters met accenten

Kleine letters met accenten Symbool
Alt + 0224 Naar
Alt + 0225 op
Alt + 0226 A
Alt + 0227 A
Alt + 0228 A
Alt + 0229 naar
Anders + 0230 æ
Alt +0231 C
Alt + 0232 En
Alt + 0233 Het is
Alt + 0234 eh
Alt + 0235 ë
Alt + 0236 i
Alt + 0237 in
Alt + 0238 i
Alt + 0239 i
Alt + 164 N
Alt + 0242 O
Alt + 0243 van
Alt + 0244 Paraplu
Alt + 0245 Hij
Alt + 0246 O
Alt + 0154 S
Alt + 0249 u
Alt + 151 u
Anders + 150 En
Alt + 0252 ü
Alt + 0253 idee
Alt + 0255 ÿ
Alt + 0158 z

Valuta symbolen

Munteenheid Symbool
Alt + 0164 ¤
Anders + 155 ¢
Alt + 156 £
Alt + 157 ¥
Alt + 158
Alt + 159 ƒ
Symbolen en letters typen met accenttekens | Digitale Trends (2)

De karakterkaart gebruiken op Windows

Character Map is op elk Microsoft-besturingssysteem geïnstalleerd; het stelt je in staat omknippen en plakkenletters en symbolen met accenten in documenten, of u nu Word, WordPad, Google Docs of een ander programma gebruikt.

Stap 1:Ga naar het Windows Start-menu en typ inoverzicht van letterszoeken. Klik er daarna op om de applicatie te openen. Klik er vervolgens op om de app te openen wanneer deze in de zoekresultaten verschijnt.

Stap 2:Eenmaal geopend, ziet u een lijst met tekens. Blader door de lijst totdat u het gewenste symbool of de gewenste letter vindt. Eenmaal gevonden, klikt u op deSelecteerknop naast het tekstveld. Uw geselecteerde symbool of letter verschijnt dan in het tekstveld met het labelKarakterskopiëren.

Stap 3:KlikKopiërenen plak ze vervolgens op hun respectieve plaatsen in uw document.

Symbolen en letters typen met accenttekens | Digitale Trends (3)

Symbolen typen in MacOS

Het is veel eenvoudiger om symbolen op een Mac uit te typen. Elke Mac-snelkoppeling maakt gebruik van deKeuze-knop, die zich meestal tussen deCommandoEnControlesleutels. U moet ook drukkenVerschuivingvoor bepaalde combinaties, wat een beetje lastig kan zijn. U kunt over het algemeen deVerschuivingtoets de rij boven de inKeuzesleutel.

Of u kunt eenvoudig een bepaalde toets op uw toetsenbord ingedrukt houden totdat een alternatief teken (zoals een letter met een tilde) verschijnt voor selectie. Dat zal u helpen door de onderstaande stappen te vliegen.

Stap 1:Start uw tekstverwerker naar keuze en zoek een van deKeuzetoetsen op je toetsenbord.

(Video) Packaging software in portable containers with Singularity

Stap 2:Zoek het gewenste symbool,

Stap 3:Klik op de exacte locatie van uw document waar u het symbool wilt laten verschijnen en voer eenvoudig de bijbehorende sneltoets in.

Symbolen en letters typen met accenttekens | Digitale Trends (4)

Symbolen typen met behulp van de Character Viewer in MacOS

Als je merkt dat je worstelt met MacOS-toetsenbordcombinaties, kun je de bovenstaande methode overslaan en handmatig speciale tekens en symbolen invoegen via de tekenviewer. Het duurt iets langer, maar het is gemakkelijk en ongecompliceerd, zolang je de nieuwste versie van MacOS gebruikt.

Stap 1:Klik op het gebied waar u een symbool of uniek teken wilt invoegen.

Stap 2:Druk, afhankelijk van uw toetsenbord, opFnof deWereldbolpictogram, en er zou onmiddellijk een venster voor de karakterviewer moeten verschijnen. Als het niet verschijnt, drukt u op deAppelknop, danSysteemvoorkeuren > Toetsenborden selecteer vervolgens de tekenviewer.

Stap 3:Zoek naar het symbool met behulp van het zoekveld bovenaan het venster of klik op het pictogram naast het zoekvak om handmatig naar uw specifieke speciale teken te zoeken.

Het vinden en invoegen van speciale tekens kan niet eenvoudiger, en u kunt het rechtstreeks vanaf uw toetsenbord doen. Deze snelkoppelingen besparen u tijd en elimineren de noodzaak om uw symbool te zoeken en te kopiëren en plakken.

Aanbevelingen van de redactie

 • Hoe iMessage op Windows te gebruiken
 • Een back-up maken van een iPhone met Mac, iCloud of pc
 • Een map met een wachtwoord beveiligen in Windows en macOS
 • De meest voorkomende problemen met Chromebooks en hoe u deze kunt oplossen
 • Hoe een speld in Google Maps te laten vallen

FAQs

Hoe zet je een accent op een letter? ›

Houd hiervoor de linker Alt-toets ingedrukt en voer de betreffende 3-cijferige ALT-code in op het numerieke gedeelte van het toetsenbord (bijvoorbeeld 138 voor è, 130 voor é en 137 voor ë).

Hoe heten speciale tekens op letters? ›

Een diakritisch teken is een hulpteken boven of onder een letterteken dat aangeeft hoe de letter uitgesproken moet worden.

Hoe kan ik symbolen typen? ›

Typ alle symbolen als een professional
 • Houd de Alt-toets op het toetsenbord ingedrukt.
 • Typ met de Alt-toets ingedrukt de viercijferige code op het numerieke toetsenblok voor het gewenste teken. (Voeg de voorafgaande 0 toe als dat is vereist.) ...
 • Laat de Alt-toets los.

Hoe typ je een accent aigu? ›

Accent aigu (bijvoorbeeld é): Option + E. Accent grave (bijvoorbeeld è): Option + `. Tilde (bijvoorbeeld ñ): Option + N. Trema (bijvoorbeeld ü): Option + U.

Hoe typ je een ç met accent? ›

HET TYPEN VAN FRANSE ACCENTEN IN WINDOWS

Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e.

Hoe krijg je 2 puntjes boven een letter? ›

E met puntjes (ë)

Houd de shift toets ingedrukt en druk kort op de toets met “. Laat beide toetsen los en tik de e.

Hoe heten deze tekens? ›

Leesteken
Leestekens
puntkomma( ; )
schuine streep( / )
uitroepteken( ! )
vraagteken( ? )
50 more rows

Hoe krijg je een streepje onder een letter? ›

U. Laag liggend streepje: _ Dit teken zit op het toetsenbord onder dezelfde toets als het koppelteken -, maar dan in combinatie met de Shift-toets. Het underscoreteken wordt vaak gebruikt in plaats van een spatie bij namen van bestanden of in een e-mailadres, bijvoorbeeld Jan_van_Gent.

Wat is een speciaal karakter teken? ›

Speciale tekens zijn tekens die niet aanwezig zijn op uw toetsenbordindeling. Ze kunnen worden gebruikt door een combinatie van toetsen op het toetsenbord in te drukken of het overzicht met speciale tekens in Windows te gebruiken.

Waar vind ik speciale tekens? ›

Om dit in Windows te doen, moet je in de zoekbalk speciale tekens typen. In het venster dat verschijnt als je op het zoekresultaat klikt, kun je tekens opzoeken, selecteren en dergelijke. In Word ga je naar Invoegen, Symbool en Meer symbolen om een soortgelijke lijst tevoorschijn te halen.

Hoe Spaanse letters typen? ›

Sneltoetsen voor internationale tekens
Invoegen vanDruk op:
à, è, ì, ò, ù À, È, Ì, Ò, ÙCTRL+` (ACCENT GRAVE), de letter
á, é, í, ó, ú, ý Á, É, Í, Ó, Ú, ÝCTRL+' (APOSTROF), de letter
â, ê, î, ô, û Â, Ê, Î, Ô, ÛCTRL+SHIFT+^ (CARET), de letter
ã, ñ, õ Ã, Ñ, ÕCTRL+SHIFT+~ (TILDE), de letter
12 more rows

Hoe gebruik je accent grave? ›

Accent grave: scène, hè, bèta

Het accent grave ( ` ) is alleen een uitspraakteken. Het komt voor op de e, meestal in woorden van Franse herkomst: scène, ampère, misère. Ook in Griekse woorden als bèta, stèle en thèta is het accent grave goed.

Hoe doe je een accent op de E naar links? ›

Zo'n streepje op de e heet ook wel een accent aigu. Wil je een streepje naar links (hè), dan heet het een accent grave.
...
 1. Druk op de ` toets, deze zit links van je de '1' op je toetsenbord.
 2. Druk op de e.
 3. Je krijgt vanzelf het volgende: è.
Dec 10, 2020

Hoe typ je de Franse oe? ›

Wat computers betreft: in de Unicode-tekenset zijn de codes voor "Œ" en "œ" respectievelijk U+0152 (alt+0156) en U+0153, of 338 en 339 in decimaal.

Hoe heet een haakje onder de ç? ›

Een cedille (in ç en ş, via Frans cédille uit Spaans cedilla, verkleinwoord van ceta, de letter 'z') is een diakritisch teken dat onder andere in de spelling van het Albanees, het Catalaans, het Frans, het Portugees en het Turks wordt gebruikt. De cedille is een haakje dat onder een medeklinker wordt geplaatst.

Hoe zet je een trema op een letter? ›

Dubbele puntjes (trema)

Druk tegelijkertijd Alt (⌥) en U in, dit zorgt voor een trema op de eerstvolgende letter.

Hoe noem je een streepje op de e? ›

Accent aigui: é

Het accent aigui wordt gebruikt om nadruk te leggen op een woord op klemtoon, maar ook om aan te duiden hoe je een woord uitspreekt. Bij 'Dé haarspecialist van Haarlem' benadruk je het woord bijvoorbeeld, en bij 'café' geeft het streepje aan dat hier een lange ee gebruikt wordt in de uitspraak.

Hoe krijg ik een trema op de e in Word? ›

Voor è drukt u bijvoorbeeld op Ctrl + ' , laat u los en typt u vervolgens e.

Hoe heet het symbool? ›

Een teken is een woord, gebaar, voorwerp of andersoortige betekenisdrager die verwijst naar een betekenis. De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt drie soorten tekens: de index, de icoon en het symbool.

Hoe heten deze haakjes? ›

De haakjes worden ook wel parenthesen genoemd, een term waarmee in de taalkunde een ingevoegde gedachte of aanvulling bedoeld wordt.

Wat zijn symbolische tekens? ›

Symbolische tekens zijn tekens die zuiver op een sociale, cultuurgebonden afspraak of conventie berusten. De meeste woorden behoren daartoe (behalve gevallen als onomatopee), maar ook een gebaar als jaknikken of wuiven.

Waarom kan ik geen streepje op de e zetten? ›

In dat geval heb je waarschijnlijk, zonder het te merken, op Ctrl Shift gedrukt en is er daardoor een ander toetsenbord geselecteerd. Door nogmaals op Ctrl Shift te drukken ga je weer terug naar de vorige. Dit is overigens een Windows functie, niet een Word functie, dus het toetsenbord werkt in alle applicaties zo.

Wat is een vreemd teken? ›

De vreemde tekens, ook wel opmaakmarkeringen genoemd, zijn bedoeld om alineamarkeringen en andere verborgen tekens weer te geven. Dit kan erg handig zijn, als je wilt weten hoe je pagina opgebouwd is. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld zien waar de sectie-einden of kolomeinden zich bevinden.

Welke tekens mogen niet in een e mailadres? ›

Gebruikersnamen mogen geen ampersand (&), gelijkteken (=), underscore (_), apostrof ('), koppelteken (-), plusteken (+), komma (,), haakjes (<,>) of meer dan één punt (.) achter elkaar bevatten. Gebruikersnamen kunnen beginnen of eindigen met niet-alfanumerieke tekens behalve punten (.).

Hoe typ je een delta? ›

Selecteer de ∆ uit het `Speciale tekens` venster. (alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Hoe noem je ñ? ›

Ñ ( /enje/ — Spaans: eñe) wordt in de Spaanse taal gebruikt voor een palatale n-klank. De combinatie nj, zoals in Spanje en signaal, is een redelijke benadering van de uitspraak. Het is in het Spaanse alfabet een aparte letter, gealfabetiseerd tussen N en O.

Wat betekent E? ›

Ê (onderkast: ê) is een letter E met een accent circonflexe er op. Het is een letter in het Friulische, het Koerdische en het Vietnamese alfabet. De letter komt ook voor in het Afrikaans, Frans, Nederlands, Portugees, Weerts, Welsh en het Albanees, maar alleen als een variant op de gewone "e".

Wat is de dode toets methode? ›

Met de zogenaamde dode toetsen op het pc toetsenbord kunt u zo'n accent of trema direct toevoegen aan een letter. Dode toetsen zijn de toetsen met de tekens ~, " of ^. Voor de dode toets-methode moet wel de indeling van uw toetsenbord goed zijn ingesteld.

Wat is het verschil tussen E en E? ›

é en è zijn accenten die verschillend worden uitgesproken: é (heet het accent aigu) als in het woordje 'eend'. Dit is dus een lange ee klank. è (heet het accent grave) als in het woordje 'ben'.

Wat doet het accent circonflexe? ›

In het Welsh wordt het accent circonflexe (to bach) gebruikt om een klinker langer te maken. Het wordt vooral gebruikt om homogrammen te onderscheiden, bijvoorbeeld ffon (stok) en ffôn (telefoon).

Hoe maak ik een E? ›

Een streepje op de e (é), ook wel een e met accent aigu genoemd, maak je door op je toetsenbord de hoge komma (de toets rechts van de dubbele punt en puntkomma) in te tikken en vervolgens de letter e in te toetsen. De e met een accent aigu (é) wordt soms onterecht de apostrof e genoemd.

Hoe typ je een A en een E aan elkaar? ›

Gebruik met computers
 1. Op het Amerikaans-internationale toetsenbord, dat in Nederland gebruikt wordt, kan de æ met de combinatie rechter-ALT + z en de Æ met linker-SHIFT + rechter-ALT + z worden getypt.
 2. Op Deense, Faeröerse, IJslandse en Noorse toetsenborden heeft de æ een aparte toets.

Is het vóór of vòòr? ›

Er komen klemtoontekens op voor als voor ten onrechte onbeklemtoond zou kunnen worden gelezen. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (vóór). Als er geen foutieve interpretatie van de zin mogelijk is, is het aan te raden om geen klemtoontekens te gebruiken.

Hoe maak ik een ç met een haakje? ›

AltGr , Met de Alt Gr-toets. ' c.

Hoe noem je een streepje op de E? ›

Zo'n streepje op de e heet ook wel een accent aigu, Wil je een streepje naar links (hè), dan heet het een accent grave, Hoef je niet te onthouden maar is toch leuk om te weten.

Hoe doe je é op de laptop? ›

E met streepje naar rechts Apple Mac/iPhone/iPad/Android

Wat je moet doen is de e gewoon langer vasthouden! Je krijgt dan automatisch verschillende opties om de e te schrijven waaronder é / è.

Hoe maak je een Å? ›

De ASCII-code voor de letter å is Alt+134, voor de letter Å is het Alt+143.
 1. Op Scandinavische toetsenborden heeft de å een aparte toets. ...
 2. Onder Mac OS kan de letter å ingetypt worden door ⌥A in te drukken; voor Å moet hier ook de shift-toets bij worden ingedrukt.

Wat betekent streepje op letter? ›

Het teken wordt in het Nederlands op de letter e geplaatst als deze lang uitgesproken moet worden of op een of meer klinkers als de klemtoon op de betrokken lettergreep valt. Enkele voorbeelden zijn: café, René, hé!, vóórkomen. Wanneer het streepje andersom staat (zoals bij crème) praten we over het accent grave.

Is het wél of wèl? ›

Welk teken gebruik je voor nadruk: is het bijvoorbeeld wèl of wél? Juist is wél. Bijvoorbeeld: 'Het beleid is wél zinvol. ' Het nadrukteken is altijd een streepje van linksonder naar rechtsboven.

Welk accent bij nadruk? ›

Om een klemtoon of nadruk te geven wordt het accent aigu gebruikt: é, ó, ú. Het 'omgekeerde', de accent grave (è) wordt in het Nederlands officieel niet meer als nadrukteken gebruikt. Bij de spelling van Franse leenwoorden, zoals crèche, appèl, crème, scène en suède, komt wel voor.

Hoe typ je de Franse Œ? ›

Wat computers betreft: in de Unicode-tekenset zijn de codes voor "Œ" en "œ" respectievelijk U+0152 (alt+0156) en U+0153, of 338 en 339 in decimaal.

Hoe noem je een C met een haakje? ›

Een cedille (in ç en ş, via Frans cédille uit Spaans cedilla, verkleinwoord van ceta, de letter 'z') is een diakritisch teken dat onder andere in de spelling van het Albanees, het Catalaans, het Frans, het Portugees en het Turks wordt gebruikt. De cedille is een haakje dat onder een medeklinker wordt geplaatst.

Hoe heet het letterteken onder de C van Curaçao 7 letters? ›

`- In het woord Curaçao zit een cedille onder de c (ç).

Videos

1. Lydian & ACC Europe webinar 'Conducting Effective Internal Investigations' - 5 October 2021
(LYDIAN)
2. United States Worst Prisons
(Show Me the World)
3. Speciale tekens en extra letters van fonts gebruiken in canvas
(Wiccatdesigns)
4. Bekende YouTubers hebben dikke ruzie
(NOS Jeugdjournaal)
5. Build Specific Slides for Targeted Results in PowerPoint
(Power UP! Computer Training)
6. Mos u brengos perderisa u ben mire njerezve.Ti je nje hap perpara.
(Xhamia Mbret Dokumentar)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.