Commutatieve eigenschap - Definitie | Voorbeelden van commutatieve wetten (2023)

DeGemeenschappelijk eigendomis van toepassing op de rekenkundige bewerkingen optellen en vermenigvuldigen. Het betekent dat het wijzigen van de volgorde of positie van twee getallen tijdens het optellen of vermenigvuldigen het eindresultaat niet verandert. Bijvoorbeeld, 4 + 5 geeft 9, en 5 + 4 geeft ook 9. De volgorde van twee getallen die worden opgeteld heeft geen invloed op de som. Hetzelfde concept is ook van toepassing op vermenigvuldiging. De commutatieve eigenschap geldt niet voor aftrekken en delen, omdat de eindresultaten compleet anders zijn na het veranderen van de volgorde van getallen.

1.Wat is commutatieve eigenschap?
2.Commutatieve eigenschap van toevoeging
3.Commutatieve eigenschap van vermenigvuldiging
4.Commutatieve eigenschap versus associatieve eigenschap
5.Veelgestelde vragen over commutatieve eigendom

Wat is commutatieve eigenschap?

Het woord 'commutatief' komt van het woord 'pendelen', wat verplaatsen betekent. Vandaar dat de commutatieve eigenschap zich bezighoudt met het verplaatsen van denummersrondom. Dus wiskundig gezien, als het veranderen van de volgorde van de operanden het resultaat van derekenkundige bewerkingdan is die bepaalde rekenkundige bewerking commutatief. Laten we het hebben over de commutatieve eigenschap vantoevoegingen vermenigvuldiging.

Formule voor commutatieve eigenschappen

Voor elke twee getallen, A en B, wordt de formule van de commutatieve eigenschap van getallen als volgt uitgedrukt.

 • A + B = B + A
 • A × B = B × A
 • A - B ≠ B - A
 • EEN ÷ B ≠ B ÷ EEN

Decommutatieve eigenschapsformulestelt dat de verandering in de volgorde van twee getallen tijdens het optellen en vermenigvuldigen geen invloed heeft op het resultaat. Echter, tijdens het aftrekken en delen van elke tweeechte getallen, is de volgorde van de nummers belangrijk en kan daarom niet worden gewijzigd.

Commutatieve eigenschap van toevoeging

De commutatieve eigenschap van optellen zegt dat het veranderen van de volgorde van de optellingen de waarde van de som niet verandert. Als 'A' en 'B' twee getallen zijn, dan is decommutatieve eigenschap van optellenvan getallen kan worden weergegeven zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

(Video) Commutative Laws

Commutatieve eigenschap - Definitie | Voorbeelden van commutatieve wetten (1)

Laten we een voorbeeld nemen van de commutatieve eigenschap van optellen en de toepassing van de bovenstaande formule begrijpen.

Voorbeeld:Laten we de commutatieve eigenschap controleren door 10 en 13 op te tellen.

Laten we de gegeven getallen 10 en 13 optellen. Dus 10 + 13 = 23 en 13 + 10 = 23. Dus 10 + 13 = 13 + 10 wat de commutatieve eigenschap van optellen bewijst.

Commutatieve eigenschap van vermenigvuldiging

De commutatieve eigenschap vanvermenigvuldigingzegt dat de volgorde waarin we twee getallen vermenigvuldigen het eindproduct niet verandert. Onderstaande figuur geeft decommutatieve eigenschap van de vermenigvuldigingvan twee getallen.

Commutatieve eigenschap - Definitie | Voorbeelden van commutatieve wetten (2)

(Video) Commutative Property | Addition and Multiplication | Math Help with Mr. J

Als 4 en 6 de getallen zijn, dan is 4 × 6 = 24, en 6 × 4 is ook gelijk aan 24. Dus 4 × 6 = 6 × 4. Daarom geldt de commutatieve eigenschap voor de vermenigvuldiging van getallen.

Opmerking:De commutatieve eigenschap geldt niet voor aftrekken en delen. Laten we het voorbeeld nemen van nummer 6 en 2.

 • 6 - 2 = 4, maar 2 - 6 = -4. Dus 6 - 2 ≠ 2 - 6.
 • 6 ÷ 2 = 3, maar 2 ÷ 6 = 1/3. Dus 6 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 6

Commutatieve eigenschap van aftrekken

De commutatieve eigenschap isnietvan toepassing op aftrekken. De commutatieve wet is alleen van toepassing op optellen en vermenigvuldigen. Laten we eens kijken waarom het niet van toepassing is op aftrekken. Bijvoorbeeld 8 - 5 = 3, maar 5 - 8 = -3. Dus 8 - 5 ≠ 5 - 8.

Commutatieve eigenschap versus associatieve eigenschap

Laten we het verschil leren tussen de associatieve en commutatieve eigenschap. Beideassociatief eigendomen commutatieve eigenschap stellen dat de volgorde van getallen geen invloed heeft op het resultaat van optellen en vermenigvuldigen. Dus, wat is het verschil tussen de twee? Laten we het uitzoeken.

Bekijk de onderstaande tabel om de vergelijking te zien tussen commutatieve eigenschap en associatieve eigenschap.

Gemeenschappelijk eigendomAssociatief eigendom
Het woord 'commutatief' is afgeleid van 'pendelen' wat betekent verplaatsen, wisselen of de nummers verwisselen.Het woord 'associatief' is afgeleid van 'associeren' dat betrekking heeft op het groeperen van getallen.
De volgorde van getallen kan worden gewijzigd in het geval van optellen en vermenigvuldigen van twee getallen zonder het eindresultaat te veranderen.De groepering van getallen kan worden gewijzigd in het geval van optellen en vermenigvuldigen van drie getallen zonder het uiteindelijke resultaat te wijzigen.

Formule:

A + B = B + A

A × B = B × A

Formule:

EEN + (B + C) = (A + B) + C = (A + C) + B

EEN × (B × C) = (A × B) × C = (A × C) × B

Belangrijke aantekeningen:

(Video) What’s the Commutative Property? | Math with Mr. J

Enkele belangrijke punten om te onthouden over de commutatieve eigenschap worden hieronder gegeven.

 • De commutatieve eigenschap stelt dat 'het veranderen van de volgorde van de operanden het resultaat niet verandert'.
 • De commutatieve eigenschap voor optellen is A + B = B + A.
 • De commutatieve eigenschap voor vermenigvuldiging is A × B = B × A.

☛ Gerelateerde onderwerpen

Bekijk enkele interessante artikelen over de commutatieve eigenschap in wiskunde.

 • Eigenschappen van natuurlijke getallen
 • Eigenschappen van hele getallen
 • Eigenschappen van rationale getallen
 • Eigenschappen van gehele getallen

Cuemath is een van 's werelds toonaangevende leerplatforms voor wiskunde die LIVE 1-op-1 biedtonline wiskundelessen voor de klassen K-12. Onze missie is om de manier waarop kinderen wiskunde leren te transformeren, om hen te helpen uit te blinken in school- en wedstrijdexamens. Onze deskundige docenten geven 2 of meer live lessen per week, in een tempo dat past bij de leerbehoeften van het kind.

Veelgestelde vragen over commutatieve eigendom

Wat is commutatieve eigenschap in wiskunde?

De commutatieve eigenschap stelt dat als de volgorde van getallen wordt verwisseld tijdens het optellen of vermenigvuldigen, desomof het verkregen product verandert niet. Opgemerkt moet worden dat de commutatieve eigenschap alleen geldt voor optellen en vermenigvuldigen en niet vooraftrekkenen deling. 6 + 7 is bijvoorbeeld gelijk aan 13 en 7 + 6 is ook gelijk aan 13. Evenzo is 6 × 7 = 42 en 7 × 6 = 42.

(Video) distributieve eigenschap

Wat is de commutatieve eigenschap van optellen?

Volgens de commutatieve eigenschap van optellen blijft de som hetzelfde als twee getallen in willekeurige volgorde worden opgeteld. Bijvoorbeeld 3 + 9 = 9 + 3 = 12.

Wat is de commutatieve eigenschap van vermenigvuldiging?

Volgens de commutatieve eigenschap van vermenigvuldiging verandert de volgorde van vermenigvuldiging van getallen nietProduct. 4 × 5 is bijvoorbeeld gelijk aan 20 en 5 × 4 is ook gelijk aan 20. Hoewel de volgorde van de getallen is veranderd, is het product 20.

Kan commutatieve eigenschap worden gebruikt voor aftrekken en delen?

De commutatieve eigenschap kan niet worden toegepast voor aftrekken endivisie, omdat de veranderingen in de volgorde van de getallen tijdens het aftrekken en delen niet hetzelfde resultaat opleveren. Bijvoorbeeld, 5 - 2 is gelijk aan 3, terwijl 2 - 5 niet gelijk is aan 3. Op dezelfde manier is 10 ÷ 2 = 5, terwijl 2 ÷ 10 ≠ 5. Daarom is de commutatieve eigenschap niet van toepassing op aftrekken en deling.

Wat is het verschil tussen commutatieve eigendom en associatieve eigendom?

De commutatieve eigenschap stelt dat de verandering in de volgorde van twee getallen bij optellen of vermenigvuldigen de som of het product niet verandert. De commutatieve eigenschap van optellen wordt uitgedrukt als A + B = B + A. De commutatieve eigenschap van vermenigvuldigen wordt uitgedrukt als A × B = B × A. De associatieve eigenschap stelt dat de groepering of combinatie van drie of meer getallen die worden opgeteld of vermenigvuldigd verandert niets aan de som of het product. Deassociatieve eigenschap van toevoegingwordt geschreven als: (A + B) + C = A + (B + C) = (A + C) + B. Deassociatieve eigenschap van vermenigvuldigingwordt geschreven als (A × B) × C = A × (B × C) = (A × C) × B.

Wat is het verschil tussen commutatieve eigendom en distributieve eigendom?

De commutatieve eigenschap stelt dat de verandering in de volgorde van getallen voor optellen of vermenigvuldigen het resultaat niet verandert. De commutatieve eigenschap van optellen voor twee getallen 'A' en 'B' is A + B = B + A. Dedistributief eigendombetekent een getal vermenigvuldigen met elk getal tussen haakjes. De getallen tussen haakjes worden gescheiden door een optel- of aftrekkingsteken. De distributieve eigenschap van optellen voor twee getallen 'A', 'B' is: A(B + C) = AB + AC.

Hoe zijn de commutatieve eigenschap van optellen en vermenigvuldigen gelijk?

In de commutatieve eigenschap van optellen en vermenigvuldigen heeft de volgorde van getallen geen invloed op de som of het product. Bijvoorbeeld, in de commutatieve eigenschap van optellen, 7 + 8 = 8 + 7 = 15. Evenzo, in de commutatieve eigenschap van vermenigvuldigen, 6 × 5 = 5 × 6 = 30. Dus de commutatieve eigenschap geldt voor optellen en vermenigvuldigen activiteiten.

Hoe leer je de commutatieve eigenschap van optellen?

De beste manier om de commutatieve eigenschap van optellen te leren, is door voorwerpen uit het echte leven te gebruiken, zoals kiezels, dobbelstenen, zaden, enz. Geef 3 knikkers aan leerling A en geef vervolgens 5 knikkers aan leerling B. Vraag ze om het totale aantal knikkers te tellen knikkers die 8 zullen zijn. Herhaal vervolgens hetzelfde proces door 5 knikkers te geven aan leerling A en 3 knikkers aan leerling B. Vraag ze nu om het totale aantal knikkers opnieuw te vertellen, wat resulteert in 8. Gebruik decommutatieve eigenschap van werkbladen voor optellenom hun inzicht te onderzoeken.

(Video) Wiskunde 1 - Getallenleer A3: Eigenschappen & Handig rekenen

Wat zijn commutatieve wetten?

Afkooprecht is een ander woord voor de commutatieve eigenschap die van toepassing is op optellen en vermenigvuldigen. Decommutatieve wet van toevoegingstelt dat de volgorde van het optellen van twee getallen de som niet verandert (A + B = B + A). De commutatieve eigenschap van vermenigvuldiging stelt dat de volgorde van het vermenigvuldigen van twee getallen het product niet verandert (A × B = B × A).

Wat is een voorbeeld van commutatief recht?

De commutatieve wet van optelling stelt dat het resultaat van de optelling van twee willekeurige getallen hetzelfde blijft, zelfs als de posities van deze getallen worden verwisseld. Bijvoorbeeld 4 + 7 = 11 en 7 + 4 = 11. Dezelfde regel is ook van toepassing op vermenigvuldigen. Dit betekent dat volgens de commutatieve wet van vermenigvuldiging het resultaat van de vermenigvuldiging van twee willekeurige getallen hetzelfde blijft, zelfs als de posities van deze getallen worden verwisseld. Bijvoorbeeld 3 × 7 = 21 en 7 × 3 = 21.

FAQs

Commutatieve eigenschap - Definitie | Voorbeelden van commutatieve wetten? ›

De commutatieve eigenschap wil zeggen dat de volgorde van de getallen in een keersom niet uitmaakt. Dus de volgorde van de getallen maakt niet uit. We kunnen de keersom 5 × 3 5 \times 3 5×3 gebruiken voor 5 groepjes van 3.

Wat is de commutatieve eigenschap? ›

Vuistregels. Het bewerken van een commutatieve eigenschap betekent dat we de volgorde van een berekening veranderen waarbij de uitkomst hetzelfde blijft. Het bewerken van een associatieve eigenschap betekent dat we de volgorde van een berekening aanpassen door middel van haakjes waarbij de uitkomst hetzelfde blijft.

Wat is de betekenis van Commutatief? ›

De commutatieve eigenschap is een rekenregel die zegt dat de volgorde waarin we vermenigvuldigen het product niet verandert.

Wat is de associatieve eigenschap? ›

Wat is de associatieve eigenschap? De associatieve eigenschap is een rekenregel die zegt dat de manier waarop factoren in een vermenigvuldiging gegroepeerd staan, voor de uitkomst niet uitmaakt.

Wat zijn de eigenschappen van wiskunde? ›

In wiskundige termen is een eigenschap "p" voor de elementen van een verzameling X meestal gedefinieerd als de functie p: X → {waar, onwaar} die aangeeft of een element de eigenschap bezit of niet, of ook als de deelverzameling Xp= {x| p(x) = waar} van X van de elementen die de eigenschap bezitten.

Wat betekent gemengd associatief? ›

De scalaire vermenigvuldiging is gemengd assosiatief. (Gemengd omdat het gaat over twee verschillende bewerkingen : in het linkerlid wordt een scalaire vermenigvuldiging gevolgd door weer een scalaire vermenigvuldiging. In het rechterlid wordt een gewone vermenigvuldiging gevolgd door een scalaire vermenigvuldiging.

Wat is een associatief verband? ›

Als je associeert, leg je een verbandtussen nieuwe informatie en iets dat je al weet. Bijvoorbeeld een naam bij een gezicht. Door het verband kun je de nieuwe informatie beter onthouden.

Is 0 neutraal? ›

0 is het neutraal element

Wanneer we 0 optellen bij een natuurlijke getal, blijft de som dat natuurlijk getal.

Wat betekent goed gedefinieerd? ›

Een goede definitie is essentieel voor rationeel denken en is: eenduidig: het is maar voor één uitleg vatbaar; onderscheidend: er zijn duidelijke verschillen met verwante begrippen in dezelfde context; niet-circulair: het bevat geen termen die synoniem zijn met het gedefinieerde begrip.

Hoe heet in de wiskunde het product van gelijke factoren? ›

het vermenigvuldigtal. Het zijn de twee factoren van de vermenigvuldiging. Voor extra duidelijkheid wordt, afhankelijk van de context, soms gesproken van een vermenigvuldigingsfactor. Het resultaat van de vermenigvuldiging heet het product (van de factoren).

Wat betekent Associativiteit? ›

Associativiteit betekent dat het niet uitmaakt hoe de haakjes geplaatst worden.

Wat zijn eigenschappen van bewerkingen? ›

Eigenschappen van bewerkingen
 • commutatieve eigenschap.
 • associatieve eigenschap.
 • distributieve eigenschap.
 • compenseren.
 • GEK.
 • GOK.

Hoe heet het antwoord van een deling? ›

De quotiënt is 4; de uitkomst van de deling. Een deling is een wiskundige bewerking van twee getallen en ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt, Het deeltal is het getal dat door een ander gedeeld wordt. De deler is het getal waardoor gedeeld wordt. De quotiënt is de uitkomst van de deling.

Wat betekent 6 wiskunde? ›

In wiskunde

Zes is het kleinste perfecte getal. Zes is een automorf getal. Zes is gelijk aan drie faculteit: 6 = 3!. Zes is een zeshoeksgetal.

Hoe leer je goed voor wiskunde? ›

Ter voorbereiding van de toets leer je dus de theorie en oefen je met sommen om de theorie toe te passen. Zorg er voor dat je op het niveau van de toets oefent. Bij de meest gebruikte wiskunde methode Getal en Ruimte maak je bijvoorbeeld niet alleen de D-toets en de Herhaling.

Hoeveel soorten wiskunde zijn er? ›

In de bovenbouw heb je in de profielen de keuze tussen drie soorten wiskunde: Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C. Wiskunde C kan alleen in het profiel C&M worden gekozen en wiskunde B is verplicht in het profiel N&T.

Is Matrixvermenigvuldiging associatief? ›

en (eenheidsmatrix is neutraal element voor de vermenigvuldiging), (n) (matrixvermenigvuldiging is associatief)

Wat is verhoogd associatief denken? ›

Er zijn vreemde associaties, nieuwe woorden die anderen niet snappen, of iemand onderbreekt zijn gedachten en stopt ineens. Dan gaat het niet zozeer om wat je denkt maar om hoe je denkt. Voorbeeld van verhoogd associatief denken is: 'Ik houd van haar, maar staal is beter' (hout, staal).

Wat betekent priemgetallen? ›

Een priemgetal is alleen deelbaar door 1 en deelbaar door zichzelf. Een priemgetal heeft dus precies 2 delers.

Wat is een ander woord voor associatie? ›

Gedachtelink. Gedachteovergang. Gedachteverbinding. Het onbewust verbinden van de ene gedachte met de andere.

Wat zijn associaties voorbeelden? ›

Associaties. Een associatie kan van alles zijn: een logo, een kleur, een geur, een producteigenschap, een karaktertrek, een gevoel, et cetera.

Wat betekent associatief gedrag ?!? ›

Associatie is het in gedachten verschillende zaken met elkaar in verband brengen. Het gelegde verband kan reëel zijn en op rationele conclusies of waarneming berusten. Een associatie kan ook niet-reëel zijn, zoals gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel.

Kan nul negatief zijn? ›

Maar waarom is 0 dan zo belangrijk in de wiskunde, in de ICT, etc? Het getal 0: het is zowel wel/niet positief als negatief, je kan er niet door delen, vermenigvuldigen met 0 levert ook niets op.

Waarom is 0 gelijk aan 1? ›

Voor natuurlijke getallen vanaf n=1 is de definitie eenvoudig: n! is het product van de natuurlijke getallen 1 tot en met n. Een faculteit is het dus het product van n opeenvolgende getallen. Voor n = 0 gaat deze definitie niet meer op, want 0!

Hoeveel is nul maal nul? ›

Het getal 0 heeft een aantal unieke eigenschappen: vermenigvuldigen met nul geeft altijd nul; delen door nul is niet toegestaan en ook allerlei andere rekenkundige bewerkingen zijn niet gedefinieerd voor het getal 0.

Waar moet een definitie aan voldoen? ›

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag 'verwarming' niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

Wat is de definitie van kwaliteit? ›

Volgens het kwaliteitsinstituut valt kwaliteit (ISO 9001) te definiëren als: “Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.”

Wat is inferieure kwaliteit? ›

Definitie. Inferieure goederen zijn goederen die in de ogen van de consument van mindere kwaliteit zijn vergeleken met andere goederen die dezelfde functie hebben.

Wat is een 5 som? ›

Hier kan je ook een som in zien. Vijf kinderen erbij (plus) vijf kinderen is tien kinderen! Aan deze belangrijke som wordt op school veel tijd besteed. Een groepje van vijf kunt u makkelijk herkennen.

Wat is het product van 5 en 4? ›

Het product van 4 en 5 is dus 4x5=20. Eigenlijk vraag je dus: "Wat is de som van 20?"

Wat is het product van 6 en 2? ›

De som van de getallen 2 en 6 is 8 en het product van 2 en 6 is 12.

Wat is associatief denken? ›

Wat is associatief denken? Wanneer je associatief denkt kun je snel associëren. Dat betekent dat je de ene gedachte met de andere verbindt.

Wat is associatief beheersingsniveau? ›

2 associatief beheersingsniveau: afzonderlijke onderdelen worden al routinematig uitgevoerd, maar leerling moet ze nog wel bewust associëren en in de juiste volgorde zette. 3 geautomatiseerd beheersingsniveau: handelingen verlopen volledig routinematig, leerling denkt er niet meer bewust bij na.

Wat is associatief leren? ›

Leerproces waarbij een neutrale prikkel de functie inneemt van een ongeconditioneerde prikkel, als gevolg van min of meer gelijktijdige waarneming van beide prikkels in één of meer leersituaties.

Wat is het verschil tussen Kolomsgewijs en cijferend rekenen? ›

Bij kolomsgewijs rekenen wordt net als bij cijferen onder elkaar gewerkt, maar er wordt met de (grootte van) getallen gewerkt en niet zozeer met de losse cijfers. Het idee erachter is dat kolomsgewijs rekenen inzichtelijker zou zijn voor kinderen en daarmee de stap van hoofdrekenen naar cijferen vereenvoudigt.

Is cijferen bewerkingen? ›

Cijferen is het op papier onder elkaar uitrekenen van rekenbewerkingen volgens vaste algoritmes om zodoende tot een juiste oplossing te komen. Het klassieke cijferen wordt gedaan van rechts naar links, waarbij er ofwel geleend of ingewisseld moet worden.

Hoe heet het als je slecht bent in rekenen? ›

Slecht zijn in rekenen, dat heet toch dyscalculie? 'Er is een verschil tussen slecht kunnen rekenen en dyscalculie. Bij dyscalculie hebben leerlingen een officiële rekenstoornis, slecht rekenen is een begrip dat breder is. Maar ook zonder de diagnose dyscalculie kan een leerling moeite hebben met rekenen of wiskunde.

Hoe noem je een getal dat groter is dan 0? ›

Positieve getallen zijn alle getallen groter dan 0. Negatieve getallen zijn getallen onder nul. Negatieve getallen kun je herkennen aan de – (min) die ervoor staat.

Hoe noem je getal dat deelbaar is door 3? ›

Deelbaarheid
Een getal is deelbaar doorals ....
2het laatste cijfer even is,.dus 0, 2, 4, 6 of 8
3de som van de cijfers deelbaar is door 3
4het getal gevormd door de twee laatste cijfers deelbaar is door 4
5het laatste cijfer een 0 of een 5 is
10 more rows
Sep 19, 2022

Waarom mag de staartdeling niet meer gebruikt worden? ›

De staartdeling heeft echter ook nadelen, zoals: Zwakke rekenaars vinden de stappen lastig. Voor delingen met kommagetallen gelden aanvullende regels, die verwarrend zijn. Als het antwoord een '0' bevat, wordt deze nogal eens vergeten waardoor het antwoord soms 10x of 100x te klein is.

Wat betekent ∩? ›

∩: Snijpunt van twee verzamelingen.

Wat betekent de Z in wiskunde? ›

De verzameling van gehele getallen wordt voorgesteld door symbool Z en bevat naast de natuurlijke getallen ook de gehele negatieve getallen.

Hoeveel combinaties zijn er mogelijk met 3 cijfers? ›

We kunnen nu ook makkelijk de stap maken naar 3 cijfers. Daar kunnen we dus 10x10x10 = 1000 getallen mee maken. Op zich is dat ook wel logisch, omdat je eigenlijk telt t/m 999 en met de 0 erbij zijn dat 1000 mogelijkheden. Korter geschreven: Met 3 cijfers kunnen we 103 getallen maken.

Welke soort wiskunde is het moeilijkst? ›

Wiskunde B is wat moeilijker. Het is vooral bedoeld voor wie graag wiskunde deed in de onderbouw en het ook goed kon. Het is een keuzevak, behalve voor scholieren die het profiel Natuur en Techniek kiezen.

Wat is de moeilijkste wiskunde? ›

Wiskunde C is de makkelijkste wiskunde van de vier. Het moeilijkst is D, daarna B, daarna A en als makkelijkst C. Wiskunde C kan je kiezen als je wel graag wiskunde wilt hebben, maar als je er veel moeite mee hebt.

Hoe haal ik een 7 voor wiskunde? ›

12 tips voor wiskunde om betere cijfers te halen (samengevat)
 1. Maak je huiswerk.
 2. Vergeet je passer, geodriehoek, en rekenmachine niet mee te nemen.
 3. Stel vragen als je iets niet snapt.
 4. Herhaal de basis.
 5. Werk netjes.
 6. Ga altijd voor de 10.
 7. Noteer je berekeningen.
 8. Maak aantekeningen.

Kan je wiskunde A en B doen? ›

De leerling mag niet in beide vakken examen afleggen. Volgens het Inrichtingsbesluit (artikel 26b) mag het examenpakket van de leerling niet meer dan één vak uit het rijtje wiskunde A, B en C hebben (wiskunde D heeft een andere positie).

Hoe moeilijk is wiskunde D? ›

Vaak wordt er gedacht dat wiskunde D, omdat je het naast wiskunde B kiest, een erg moeilijk vak is. Dat is niet zo. Volgens meneer Stroomer is wiskunde D zelfs iets makkelijker dan wiskunde B, vooral omdat het minder gedetailleerd is en meer variatie biedt.

Is algebra wiskunde A? ›

Vwo wiskunde B behandelt de abstracte wiskunde. Je leert hierbij bijvoorbeeld wiskundige bewijzen. Vergelijkingen, func es, grafieken, formules, algebra, meetkunde met coördinaten en goniometrie komen allemaal voor bij Vwo wiskunde B.

Is het delen van rationale getallen commutatief? ›

Niet elke bewerking van rationale getallen of natuurlijke getalen heeft dezelfde eigenschappen. Zo is de optelling en de vermenigvuldiging commutatief en associatief, terwijl de deling en de aftrekking net niet commutatief en niet associatief zijn.

Wat is een distributieve functie? ›

Het voortstuwen van artikelen in de bedrijfskolom van de ene schakel naar de volgende. Elke schakel in de bedrijfskolom voegt iets toe aan het artikel, waardoor het artikel in waarde stijgt.

Wat is overal gedefinieerd? ›

Antwoord. Deze zin luidt voluit: Voor alle a en b in de reële getallen geldt, er bestaat een c in de reële getallen waarvoor geldt dat a+b=c .

Wat is het verschil tussen rationale en irrationale getallen? ›

Getallen die je als een breuk kunt schrijven, heten rationale getallen. Getallen zoals wortel 2 of pi, waarvoor dat niet kan, heten irrationale getallen.

Wat is omgekeerde distributiviteit? ›

Wanneer twee eentermen hetzelfde lettergedeelte hebben, kunnen we dus een soort omgekeerde distributiviteit toepassen. Dat betekent dat we de coëfficiënten bij elkaar mogen optellen.

Wat is een distributieve onderhandeling? ›

Vorm van onderhandelen waarbij partijen strijden over de verdeling van een vaste waarde, bijvoorbeeld de prijs. Bij zuiver distributieve onderhandelingen gaat de winst van de ene partij ten koste van de opbrengst voor de andere partij.

Wat betekent het zelfde als functie? ›

(Let op: oude spelling) verrichting, betrekking, werkzaamheid, taak.

Hoe noem je het resultaat van een deling? ›

Een deling is een wiskundige bewerking van twee getallen en ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt. Het deeltal is het getal dat door een ander gedeeld wordt. De deler is het getal waardoor gedeeld wordt. De quotiënt is de uitkomst van de deling.

Wat is de uitkomst van een aftrekking noemen we? ›

De uitkomst van een optelling noemen we een som. Van een aftrekking het verschil. De 2 getallen die je bij elkaar optelt of aftrekt, noem je termen. De uitkomst van een vermenigvuldiging noemen we een product, van een deling een quotiënt.

Wat is niet gedefinieerd? ›

Ongedefinieerd betekent min of meer wat het woord zegt. Iets is oneindig groot als het groter is dan alle eindige dingen, wat niet per se wil zeggen dat alle oneindige getallen even groot zijn.

Videos

1. Calculus III: Two Dimensional Vectors (Level 8 of 13) | Vector Properties
(Math Fortress)
2. 2A - H1b 1.1 De optelling en aftrekking in Q
(wissite)
3. Lineaire formules [startgetal gelijk: waaier] - Wiskunde-meester
(Wiskunde-meester)
4. Wiskunde in Afrikaans - Graad 8 - Eienskappe van heelgetalle
(Stefan Stoman)
5. #Kommutatiewe #Assosiatiewe en #Distributiewe eienskappe van #Heelgetalle #nir #4iR
(Ricardo Elroy Wessie)
6. 5de jaar fysica PP thema 8 / elektromagnetische krachtwerking
(SMBSfysica)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 06/15/2023

Views: 6411

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.