Bruke farger i LaTeX (2023)

Innhold

 • 1. Introduksjon
 • 2 navngitte farger levert av xcolor-pakken
  • 2.1 Tilgang til flere navngitte farger
  • 2.2 Eksempelbruk
 • 3 Laste inn og bruke navngitte farger i fargepakken
 • 4 drivere og farger
  • 4.1 Drivere for farger og xcolor
  • 4.2 Automatisk fargedrivergjenkjenning
  • 4.3 Mer avansert eksempel ved å bruke dvisvgm-driveren til å lage en SVG-fil
 • 5 Lag dine egne farger
  • 5.1 xcolor-bare fargemodeller
 • 6 Stille inn bakgrunnsfargen på siden
 • 7 Videre lesing

Introduksjon

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker farger i LaTeX-dokumentet ditt viafargeellerxcolorpakker. Merk at dokumentasjon på brukernivå avfargepakken ligger iLaTeX standard grafikkpakke.

Begge pakkene gir et felles sett med kommandoer for fargemanipulering, menxcolorer mer fleksibel og støtter et større antall fargemodeller, så er den anbefalte tilnærmingen.

Vi starter med følgende eksempel:

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage{xcolor}\begynne{dokument}Dette eksemplet viser noen tilfeller av bruk av\teksttt{xcolor}pakke for å endre fargen på elementene i\LaTeX.\begynne{spesifisere}\farge{blå}\punktFørste element\punktAndre element\slutt{spesifisere}\noinnrykk{\farge{rød} \regel{\linje bredde}{0,5 mm}}\slutt{dokument}

Åpne dette xcolor-eksemplet på neste side

Dette eksemplet gir følgende utgang:

Bruke farger i LaTeX (1)

I dette eksemplet, pakkenxcolorer importert med

\usepackage{xcolor}

deretter kommandoen\color{blå}setterblåfarge for gjeldende tekstblokk. I dette tilfellet forspesifiseremiljø.

(Video) "I'm Allergic To Latex" | First Dates

Koden for å sette den horisontale linjen opprettet av\rule{\linewidth}{0,5 mm}er inneholdt i en gruppe, avgrenset med { og }, for å beholde effektene av\fargen rød}lokalt for den gruppen.

Navngitte farger levert avxcolorpakke

Som nevnt ixcolor-pakkedokumentasjon, er følgende navngitte farger alltid tilgjengelige uten å måtte laste inn noen pakkealternativer:

Bruke farger i LaTeX (2)

Få tilgang til flere navngitte farger

Ytterligere navngitte farger kan nås via følgendexcolorpakkealternativer:

 • dvipsnavn: laster inn 68 navngitte farger (CMYK)
 • svnames: laster inn 151 navngitte farger (RGB)
 • x11navn: laster inn 317 navngitte farger (RGB)

For eksempel hvis du skriver

\usepackage[dvipsnames]{xcolor}

du kan få tilgang til følgende navngitte farger:

Bruke farger i LaTeX (3)

Referere tilxcolor-pakkedokumentasjonfor tabulerte lister over farger levert avsvnamesogx11navnalternativer.

Eksempel på bruk

Følgende eksempel bruker navngitte farger lastet viadvipsnavnalternativ.

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[dvipsnames]{xcolor}\begynne{dokument}Dette eksemplet viser hvordan du bruker\teksttt{xcolor}pakke å endre farge på\LaTeX{}sideelementer.\begynne{spesifisere}\farge{Skoggrønn}\punktFørste element\punktAndre element\slutt{spesifisere}\noinnrykk{\farge{Rubinrød} \regel{\linje bredde}{0,5 mm}}Bakgrunnsfargen på tekst kan også være\textcolor{rød}{Enkelt}sett. Du kan for eksempel endre bruken av en\fargeboks{BurntOrange}{oransje bakgrunn}og fortsett å skrive.\slutt{dokument}

Åpne dette xcolor-eksemplet på neste side

Dette eksemplet gir følgende utgang:

Bruke farger i LaTeX (4)

(Video) TAPE + Liquid LATEX = GORGEOUS 3D Effect! New EMBELLISHMENT Art Idea 😍 Acrylic Pouring ~ Mixed Media

To nye kommandoer er også brukt i eksemplet:

 • \textcolor{rød}{enkelt}: Endrer fargen på innebygd tekst. Denne kommandoen tar to parametere, fargen som skal brukes og teksten hvis farge endres. I eksemplet ordetEnkelter trykt irød
 • \colorbox{BurntOrange}{oransje bakgrunn}: Endrer bakgrunnsfargen på teksten som sendes inn som det andre argumentet. I eksemplet ovenfor, ordeneoransje bakgrunner satt på en bakgrunnsfarge avBurntOrange.

Laster og bruker navngitte farger ifargepakke

Du kan også brukefargepakke og last navngitte farger via sindu har navnogdvipsnavnpakkealternativer:

\usepackage[bruksnavn, dvipsnavn]{farge}

Følgende kode brukerfargepakken for å bruke de samme navngitte fargene som ble brukt i forrigexcolorpakkeeksempel.

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[bruksnavn, dvipsnavn]{farge} %bruker fargepakken, ikke xcolor\begynne{dokument}Dette eksemplet viser hvordan du bruker\teksttt{\bfserienfarge}pakke å endre farge på\LaTeX{}sideelementer.\begynne{spesifisere}\farge{Skoggrønn}\punktFørste element\punktAndre element\slutt{spesifisere}\noinnrykk{\farge{Rubinrød} \regel{\linje bredde}{0,5 mm}}Bakgrunnsfargen på tekst kan også være\textcolor{rød}{Enkelt}sett. Du kan for eksempel endre bruken av en\fargeboks{BurntOrange}{oransje bakgrunn}og fortsett å skrive.\slutt{dokument}

Åpne dette fargeeksemplet på neste side

Dette eksemplet gir samme utgang som det forrigexcolorversjon:

Bruke farger i LaTeX (5)

Drivere og farger

Bruk av farger ved skriftsetting av tekst eller matematikk var ikke en del av den opprinnelige utformingen av TeX; i stedet ble bruk/anvendelse av farger delegert til eksterne "drivere" som konverterte TeXs originale utdatafilformat (DVI) til PostScript eller PDF. For at farge skulle fungere, måtte driverspesifikke instruksjoner "injiseres" i TeXs utdata ved å bruke en innebygd TeX-kommando kalt\spesiellhvis jobb ganske enkelt er å la kode/data passere gjennom setteprosessen og bli innebygd i utdatafilen. Når den valgte driveren (programvaren) behandlet typesettutdataene, oppdaget den den innebygde koden/dataene og handlet på den for å oppnå det brukeren hadde til hensikt – for eksempel bruk av farger.

Tidene har endret seg, og PDF er nå det desidert vanligste utdataformatet brukt av TeX-motorer, og har lenge erstattet bruken av eldre DVI-drivere og opprettelsen av PostScript. Brukere har også et større utvalg av TeX-motorer å bruke for å sette inn LaTeX-dokumenter, spesielt pdfTeX, XeTeX eller LuaTeX/LuaHBTeX, så det er fortsatt viktig å ta hensyn til forskjeller i disse TeX-motorene – og sikre at de riktige mekanismene brukes til å sette inn fargedata (PDF-instruksjoner) i PDF-filene deres. For å støtte og tilpasse det eldre DVI-utdataformatet og det bredere miljøet med TeX-motorer og arbeidsflyter som er i bruk, kan du, om nødvendig, konfigurerefargeellerxcolorpakker for å bruke en bestemt "driver" slik at LaTeX vil generere fargedata ved å bruke riktig metode.

Drivere forfargeogxcolor

Defargepakken gir ut-av-esken støtte for følgende driveralternativer:

 • dvipdfmx,dvips,dvisvgm,luatex,pdftexogxetex

Det er andre alternativer som beskrevet ifargepakkedokumentasjon.

Dexcolorpakken inneholder følgende driveralternativer:

 • dvips,xto,dvipdf,dvipdfm,dvipdfmx,luatex,pdftex,dpipsone,dviwindo,emtex,dviwin,oztex,teksturer,pctexps,pctexwin,pctexhp,pctex32,truetex,tcidvi,intexogxetex.

Automatisk fargedrivergjenkjenning

Når du skriver inn dokumentet, leser LaTeX en konfigurasjonsfil kaltfarge.cfgsom inneholder kode som kan avgjøre om du kjører pdfTeX, XeTeX eller LuaTeX og laster automatisk den riktige driveren (.deffil) for deg, så du gjør det ikketrengefor å spesifisere driverpakkealternativet for disse motorene.

(Video) SUPER Easy TEXTURED Embellishment💡3D Effect - GORGEOUS Acrylic pouring!🔥Creative Mixed Media Art

Mer avansert eksempel ved å brukedvisvgmdriver for å lage en SVG-fil

Følgende eksempel brukerfargepakke med alternativer som laster navngitte farger ogdvisvgmdriver for å sende ut fargedefinisjoner/data ved hjelp av SVG-kode:

\usepackage[dvisvgm, bruksnavn, dvipsnavn]{farge}

Spesifikt konverteres utdatafiltypene av Overleaf til SVG ved hjelp av et program kaltdvisvgm, som er en del av TeX Live og tilgjengelig på våre servere. Å løpedvisvgm, etter at siden er satt inn, bruker vi enlatexmkrc-filsom opprettes når du åpner følgende kode på oversiden:

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[dvisvgm, bruksnavn, dvipsnavn]{farge}\tittel{Lage SVG-grafikk}\forfatter{På baksiden}\begynne{dokument}\maketitleHallo,{\farge{Aprikos}i aprikos}og nå inn{\farge{DarkOrchid}DarkOrchid}men kanskje det kan se penere ut hvis vi bruker{\farge{JungleGreen}JungleGreen}---eller kanskje ikke?\slutt{dokument}

Åpne dette eksemplet for å lage en SVG-fil

Når Overleaf er ferdig med kompileringen kan du få tilgang til SVG-grafikken, kaltmygraphic.svg, ved å velgeLogger og utgangerog velgeAndre logger og filernedtrekksliste:

Bruke farger i LaTeX (6)

Lag dine egne farger

Det er mulig å definere dine egne farger, måten fargen defineres på avhenger av den foretrukne fargemodellen. Følgende eksempel bruker 4 fargemodeller.

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[dvipsnames]{xcolor}\definecolor{min rosa1}{rgb}{0,858, 0,188, 0,478}\definecolor{min rosa2}{RGB}{219, 48, 122}\definecolor{min rosa3}{cmyk}{0, 0,7808, 0,4429, 0,1412}\definecolor{mygray}{grå}{0,6}\begynne{dokument}Brukerdefinerte farger med forskjellige fargemodeller:\begynne{oppregne}\punkt \textcolor{min rosa1}{Rosa med rgb}\punkt \textcolor{min rosa2}{Rosa med RGB}\punkt \textcolor{min rosa3}{Rosa med cmyk}\punkt \textcolor{mygray}{Grått med grått}\slutt{oppregne}\slutt{dokument}

Åpne dette eksemplet på neste side

Dette eksemplet gir følgende utgang:

Bruke farger i LaTeX (7)

(Video) EPODEX LATEX PAINT Available in all Colours | Washable and Durable Wall Paint

Kommandoen\definecolortar tre parametere: navnet på den nye fargen, modellen og fargedefinisjonen. Grovt sett representerer hvert tall hvor mye av hver farge du legger til blandingen som utgjør den endelige fargen.

 • rgb: Rød, grønn, blå. Tre kommadelte verdier mellom 0 og 1 definerer komponentene i fargen.
 • RGB: Det samme somrgb, men tallene er heltall mellom 0 og 255.
 • cmyk: Cyan, Magenta, gul og svart. Kommaseparert liste med fire tall mellom 0 og 1 som bestemmer fargen i henhold tilsubtraktiv CMYK-modellbrukt av kommersielle trykkerier.
 • grå: Gråskala. Et enkelt tall mellom 0 og 1.

I eksempeletmin rosa1,min rosa2ogmin rosa3definere samme farge, men for forskjellige modeller. Du kan faktisk se at den som er definert avcmyker litt annerledes.

Farger definert av begge modellene kan senere brukes i dokumentet ditt, ikke bare for å angi fargen på teksten, men for ethvert annet element som tar en farge som parameter, for eksempeltabeller(du må legge tilbordmulighet tilxcolor),grafiske elementer laget med TikZ,tomter,vertikale linjaler i dokumenter med flere kolonnerogkodeoppføringer.

xcolor-bare fargemodeller

Dexcolorpakken gir tilleggskommandoer som gir støtte for flere fargemodeller og vennlig fargeblanding, som vist i følgende eksempel:

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[dvipsnames]{xcolor}\fargelett{LysRubineRød}{Rubinrød!70}\fargelett{Min farge1}{grønn!10!oransje}\definecolor{Min farge 2}{HTML}{00F9DE}\begynne{dokument}Dette dokumentet presenterer flere eksempler som viser hvordan du bruker\teksttt{xcolor}pakke å endre farge på\LaTeX{}sideelementer.\begynne{spesifisere}\punkt \textcolor{Min farge1}{Første element}\punkt \textcolor{Min farge 2}{Andre element}\slutt{spesifisere}\noinnrykk{\farge{LysRubineRød} \regel{\linje bredde}{1 mm}}\noinnrykk{\farge{Rubinrød} \regel{\linje bredde}{1 mm}}\slutt{dokument}

Åpne dette eksemplet på neste side

Dette eksemplet gir følgende utgang:

Bruke farger i LaTeX (8)

Tre nye farger er definert i dette eksemplet, hver på en annen måte.

 • \colorlet{LightRubineRed}{RubineRed!70}: En ny farge kaltLysRubineRøder opprettet, har denne fargen 70 % intensiteten til originalenRubinrødfarge. Du kan tenke på det som en blanding av 70 % rubinrød og 30 % hvit. Å definere farger som dette lar deg utlede forskjellige nyanser av en hovedfarge – vanlig praksis i bedriftens merkevarebygging. I eksemplet kan du se originalenRubinrødog det nyeLysRubineRødbrukes i to påfølgende horisontale regler.
 • \colorlet{Mycolor1}{grønn!10!oransje}: En farge som heterMin farge1er laget med 10 % grønt og 90 % oransje.
 • \definecolor{Mycolor2}{HTML}{00F9DE}: FargenMin farge 2er opprettet ved hjelp avHTMLmodell. Farger i denne modellen må lages med 6 heksadesimale sifre, tegnene A, B, C, D, E og F må være med store bokstaver.

Fargemodellene som kunxcolorstøtter er:

 • cmy: cyan, magenta, gul
 • hsb: fargetone, metning, lysstyrke
 • HTML:RRGGBB
 • Grå: Gråtoner, et tall mellom 1 og 15.
 • bølge: Bølgelengde, et tall mellom 363 og 814. Tallet representerer bølgelengden til lys, i nanometer (nm)

Stille inn bakgrunnsfargen på siden

Bakgrunnsfargen på hele siden kan enkelt endres med\sidefarge. Følgende kode demonstrerer dette ved å bruke teksten fra et tidligere eksempel::

\dokumentklasse{artikkel}\usepackage[dvipsnames]{xcolor}\fargelett{LysRubineRød}{Rubinrød!70}\fargelett{Min farge1}{grønn!10!oransje}\definecolor{Min farge 2}{HTML}{00F9DE}\begynne{dokument}\sidefarge{svart}\farge{hvit}% setter standardfargen til hvitDette dokumentet presenterer flere eksempler som viser hvordan du bruker\teksttt{xcolor}pakke å endre farge på\LaTeX{}sideelementer.\begynne{spesifisere}\punkt \textcolor{Min farge1}{Første element}\punkt \textcolor{Min farge 2}{Andre element}\slutt{spesifisere}\noinnrykk{\farge{LysRubineRød} \regel{\linje bredde}{1 mm}}\noinnrykk{\farge{Rubinrød} \regel{\linje bredde}{1 mm}}\slutt{dokument}

Åpne dette eksemplet på neste side

Dette eksemplet gir følgende utgang:

(Video) Faux leather metallic coloured shiny legging pants outfits ideas & review #shorts #new #trending

Bruke farger i LaTeX (9)

Kommandoen\pagecolor{svart}angi sidefargen tilsvart. Dette er en byttekommando, noe som betyr at den vil tre i kraft i hele dokumentet med mindre en annen bryterkommando brukes til å tilbakestille den.\nosidefargevil endre bakgrunnen tilbake til normal.

Videre lesning

For mer informasjon se:

FAQs

How do you loop through each element in an array? ›

For Loop to Traverse Arrays. We can use iteration with a for loop to visit each element of an array. This is called traversing the array. Just start the index at 0 and loop while the index is less than the length of the array.

How to get array values using for loop in JavaScript? ›

For example, to get only the elements that are greater than zero in the array, you can do it this way with for loop: const greaterArr = []; for (let i = 0; i < arr. length; i++){ if (arr[i] > 0){ greaterArr. push(arr[i]); } } console.

How to loop through integer array in C? ›

C program to traverse an Array
 1. Start a loop from 0 to N-1, where N is the size of array. for(i = 0; i < N; i++)
 2. Access every element of array with help of arr[index]
 3. Print the elements.
Apr 13, 2023

How do we traverse an array starting from the end to the beginning of the array? ›

You can traverse through an array using for loop or forEach loop. Using the for loop − Instead on printing element by element, you can iterate the index using for loop starting from 0 to length of the array (ArrayName. length) and access elements at each index.

How do you loop through an array of objects to get a value? ›

How to loop through an array containing multiple objects and access their properties in JavaScript ?
 1. Using for…in loop.
 2. Using forEach() Method.
 3. Using Object. keys() Method.
 4. Using object. values() Method.
 5. Using object. entries() Method.
 6. Using Lodash _. forEach()
Jul 7, 2023

How do you find the occurrence of each element in an array? ›

Algorithm to find the frequency of each element of an array

Input the array elements. Create another array to store the frequency of elements. Traverse the input array and update the count of the elements in the frequency array. Print the frequency array which displays the frequency of all the elements of the array.

How to access all elements of an array in JavaScript? ›

An item in a JavaScript array is accessed by referring to the index number of the item in square brackets. We know 0 will always output the first item in an array. We can also find the last item in an array by performing an operation on the length property and applying that as the new index number.

How to get each element of an array in JavaScript? ›

The forEach() method is an iterative method. It calls a provided callbackFn function once for each element in an array in ascending-index order. Unlike map() , forEach() always returns undefined and is not chainable.

How to check values inside array in JavaScript? ›

You can use the includes() method in JavaScript to check if an item exists in an array. You can also use it to check if a substring exists within a string.

How to iterate through an int array? ›

You can iterate over an array using for loop or forEach loop. Using the for loop − Instead on printing element by element, you can iterate the index using for loop starting from 0 to length of the array (ArrayName. length) and access elements at each index.

What is array traversing? ›

To traverse an array means to access each element (item) stored in the array so that the data can be checked or used as part of a process.

How do you iterate through an array using a while loop? ›

Using while to iterate over an array

First we define an array and find out its length, len , using the length property of arrays. Then we define an index variable to iterate over the array . The while loop, from lines 6 to 9, is run till index becomes equal to len indicating that the entire array is traversed.

How do you loop until the end of an array? ›

A for loop can be used to access every element of an array. The array begins at zero, and the array property length is used to set the loop end.

How will you loop through this array? ›

You can loop through the array elements with the for loop, and use the length property to specify how many times the loop should run.

What is the best way to loop through an array in JavaScript? ›

You can use a for loop to iterate over arrays, NodeLists, and other array-like objects. This is the old-school way to loop over things. In the first part of the loop, before the first semicolon, we set a counter variable (typically i , but it can be anything) to 0 .

Which loop is used to loop to each element in an array? ›

The foreach loop - Loops through a block of code for each element in an array.

Can you use a for each loop on an array list? ›

The enhanced for loop (sometimes called a "for each" loop) can be used with any class that implements the Iterable interface, such as ArrayList .

Can you loop through each element in a set? ›

You cannot access items in a set by referring to an index, since sets are unordered the items has no index. But you can loop through the set items using a for loop, or ask if a specified value is present in a set, by using the in keyword.

How to loop through all elements in array C#? ›

To loop through an array in C#, use any of the loops. These loops have starting and ending value set that allows you to set or check value through iterations. C# has while, do… while, for and foreach loops to loop through an array.

Videos

1. Chalk Paint vs Regular Latex Paint- TEST What is the difference? Chalkpaint verses Regular Latex!
(Miss Fix This)
2. OH MY!! 😍 Radial GRADIENT - VORTEX Pour! 💜 AMAZING Acrylic Pouring | Mixed Media Abstract Art
(Olga Soby)
3. #182 CHEAP IKEA FRAME TURNED INTO EXPENSIVE ACRYLIC POUR PAINTING #fluidart #art #ikea #inspiration
(Mii Paintings)
4. Coating walls and other surfaces with Latex Paint | EPODEX
(EPODEX - UK)
5. How to mix Latex Brown with Latex Tinting Colors
(Voice of Colors : House & Car Paints)
6. MyTrendyPhone / Sminke Fundament Beauty Blender / Svamp Set
(MyTrendyPhoneNorge)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 09/09/2023

Views: 6358

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.